Chuyên ngành của chúng tôi

Khoa Học Máy Tính

 • Thiết kế giao diện
 • Thiết kế phần mềm
 • Quản lý dự án
 • Thiết kết mô hình quản lý dữ liệu (database)
 • Thiết kế các hệ tương tác người – máy

Khoa Học Thông Tin

 • Phân tích quy trình
 • Mô hình hóa quy trình (sản xuất, xử lý dữ liệu, v.v.)
 • Lập thư viện thông tin (cataloguing)
 • Phân loại thông tin
 • Lâp bản đồ thông tin (ontology)
 • Xây dựng, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn hóa thông tin

Khoa Học Xã Hội

 • Văn học
 • Ngôn ngữ học
 • Văn phạm
 • Ký hiệu học

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ & Dịch Thuật

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha